Stowarzyszenie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Stowarzyszenie Charytatywno-Oświatowe Omega

organizacja pożytku publicznego

1 % procent podatku

Stowarzyszenie Charytatywno-Oświatowe Omega posiada status organizacji pożytku publicznego, w związku z tym możliwe jest przekazanie 1 % podatku dochodowego za rok 2019

Wystarczy wpisać w formularzu PIT za 2019 rok, nazwę organizacji właściwej do przekazywania zadeklarowanych przez podatników darowizn:

Stowarzyszenie Charytatywno-Oświatowe OMEGA

Nr KRS 0000118127

Stowarzyszenie Charytatywno � O?wiatowe �Omega�

80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc:

  • nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

1. działalność edukacyjną w zakresie szkolnictwa oglnokształcącego, działalność edukacyjną zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego poprzez:

  1. umożliwienie nieodpłatnego ukończenia prowadzonej przez stowarzyszenie szkoły wielozawodowej dla dorosłych;
  2. organizowanie doskonalenia zawodowego (kursy szkolenia);
  3. opracowywanie baz danych dotyczących firm i młodzieży w celu skoordynowania informacji o praktykach zawodowych, poszukiwanych pracownikach do nauki zawodu oraz możliwościach odbywania stażu pracy;

4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania poprzez:

  1. organizowanie zespołów doradczych w zakresie prawa pracy, działalności gospodarczej, rachunkowo księgowej;
  2. poradnictwo finansowe, ubezpieczeniowe i podatkowe;
  3. doradztwo ekonomiczne i prawne;