Szkoły Omega

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szkoły "Omega"

Szkoły "Omega" są prowadzone przez Stowarzyszenie Charytatywno - Oświatowe Omega. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez założenie i prowadzenie szkoły ogólnokształcącej dla dorosłych i szkół policealnych, kursów i warsztatów. Umożliwia słuchaczom odbycie praktyk, prowadzi doradztwo ekonomiczne i prawne, daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy. Stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku.

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną oraz zaplecze sportowo - rekreacyjne:

  • dwie pracownie komputerowe podłączone do Internetu,
  • pracownia multimedialna,
  • 28 przestronnych sal lekcyjnych,
  • sala gimnastyczna,
  • kryta pływalnia i siłownia,
  • czytelnia,
  • biblioteka (największa w województwie pomorskim),
  • bufet.

Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Dobre połączenia komunikacyjne: ok. 300 m. od stacji SKM Gdańsk-Zaspa i przystanku autobusu linii 127,158, 258, 188 i 227 oraz ok. 500 m. od przystanków tramwajowych.

KPS.PL